Nə axtarırsan?

Müştəri hüquqları

 • Malların (işlərin, xidmətlərin) və onların istehsalçısının, icraçısının və satıcısının sərbəst seçilməsinə;
 • istehlak etdikləri malların (işlərin, xidmətlərin) lazımi keyfiyyətdə olmasına;
 • malların (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsizliyinə;
 • malların (işlərin, xidmətlərin) miqdarı, çeşidi və keyfiyyəti haqqında dolğun və düzgün məlumat əldə etməyə;
 • qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda, lazımi keyfiyyəti olmayan, habelə, insanların sağlamlığına, həyatına təhlükəli olan malların (işlərin, xidmətlərin) vurduğu zərərin ödənilməsinə;

 

 • Lazımi keyfiyyətli mala dəyişdirməyi;
 • Satış qiymətini uyğun məbləğdə azaltmağı;
 • Malın qüsurlarının icraçının (satıcının, istehlakçının) hesabına aradan qaldırılmasını və ya qüsurların aradan qaldırılması üçün istehlakçının və ya üçüncü şəxslərin çəkdiyi xərclərin əvəzinin ödənilməsini;
 • Malın, həmin mala uyğun digər modelli (markalı, tipli və i.a.) mal ilə, dəyəri yenidən hesablanma şərti ilə əvəz edilməsini;
 • Müqavilənin ləğv edilməsini və çəkdiyi zərərin ödənilməsini.
 • Müştərinin eləcə də, aldığı mala görə çek və ya sənəd tələb etmək hüququ vardır.