FƏLİYYƏTİMİZİN 8 MEYARI ÖNƏMLİDİR

1. Məkanın pulsuz ölçülməsi.

2. Fərdi layihələndirməyə üstünlük.

3. Sifarişçinin istəklərinin tam nəzərə alınması.

4. Müştərinin iştirakı ilə material, rəng, stil və dizayn seçimi.

5. Mebelin yüksək keyfiyyətli istehsalı.

6. Operativ və pulsuz çatdırılma, səliqə-sahmanlı quraşdırma.

7. Satışdan sonrakı xidmətin zəruriliyi.

8. Məqbul qiymət siyasəti.

Bizim uğurlu fəaliyyətimiz üçün təcrübədə özünü doğruldan bu şərtlər istehsal prosesinin ahəngdar çalışmasına və sifarişçilərin istəklərinin layiqincə qarşılanmasına real imkan yaradır.